Aktiviti

Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19

Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19  Kenyataan Media Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)

Selaras dengan pendirian kerajaan, Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember 2020, telah mengambil ketetapan bahawa Hukum Penggunaan Vaksin VOID-19 adalah harus dan ianya wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ini juga telah diesmbah maklum kepada Majlis Raja-Raja.

Sumber : http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media