Alhadith


Sumber : Kitab Riyadhus Salihin

Daripada Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari RA bahawasanya seorang lelaki berkata “Wahai Rasulullah, beritahu daku tentang amalan yang membolehkan aku masuk syurga.” Jawab Rasulullah, “Beribadatlah kepada Allah, janganlah menyekutukan dengan sesuatu, dirikan sembahyang, keluarkan zakat dan eratkan hubungan silaturahim.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Huraian Hadith :

  1. Menghubungkan silaturahim adalah salah satu cara yang membolehkan seseorang itu masuk syurga.
  2. Menghubungkan silaturahim adalah sebahagian daripada amalan yang dituntut oleh Islam.

Arkib Koleksi Hadith

  1. Mengeratkan Silaturahim
  2. Tiga Perkara Yang Boleh Mengeratkan Persahabatan
  3. Larangan Makan Berlebihan
  4. Konsep Syukur Rasulullah SAW
  5. Hadith mengenai Aurat perempuan dan penjelasan