Mengenai K-Masjid

Selamat datang ke Portal Interaktif Komuniti Masjid Malaysia. Portal ini berfungsi untuk menyatukan masyarakat Islam di Malaysia secara amnya dan mengeratkan silaturahim antara ahli qariah sesebuah masjid secara khususnya bagi tujuan pengurusan masjid yang lebih efisien. Tiga perkara yang menjadi fokus utama di dalam K-Masjid ini adalah seperti berikut:
 

Sumber Informasi Terkini Masjid

Sumber pembangunan ummah dan pusat penyebaran informasi yang tepat dan terkini. Masjid boleh mengemaskini segala maklumat terkini mengenai masjid tersebut di laman mikro masing-masing. Ahli qariah akan dapat maklumat terkini mengenai aktiviti-aktiviti dan keperluan di masjid mereka

Perkhidmatan Bayaran & Sedekah Secara Online

Landasan untuk pengurusan masjid yang efisien dengan perkhidmatan bayaran online untuk segala keperluan masjid seperti bayaran yuran bulanan/tahunan qariah, sedekah/infaq, yuran pengajian dan sebagainya. Segala bayaran yang dibuat akan terus masuk ke dalam akaun masjid tersebut. Laporan yang komprehensif mengenai kutipan secara online akan boleh dijana dengan pantas dan tepat jika dibandingkan dengan kutipan dan pengiraan secara manual. Perkhidmatan bayaran online juga akan memudahkah ahli qariah untuk membuat pembayaran yuran dan sedekah/infaq kepada masjid-masjid yang tertentu tidak kira di mana mereka berada.

Jana Pendapatan Melalui Ruang Iklan

Punca pendapatan melalui ruang pengiklanan yang disediakan di laman mikro setiap masjid. Terdapat beberapa kemudahan penetapan harga pengiklanan berdasarkan tempoh, lokasi dan saiz iklan yang diminta oleh pengiklan. Bayaran iklan juga akan dibayar online dan pihak pengurusan K-Masjid ini akan megemaskinikan iklan-iklan ini di laman mikro masjid ini.


Pihak masjid yang berminat untuk menggunakan portal ini, boleh menghubungi pihak pengurusan K-Masjid di alamat dan nombor telefon yang tertera di menu Hubungi Kami di laman utama ini. Bagi individu yang beragama Islam yang berminat boleh mendaftar untuk menjadi ahli qariah masjid yang telah berdaftar dengan portal ini. Sila klik di ruangan Sertai K-Masjid untuk tujuan pendaftaran tersebut.